Archiv autora: Martin Haman

SQL Server Bootcamp 2018

Pokud někteří nestihli moji přednášku na téma Tipy a triky při vizualizacích v Power BI Desktop na SQL Server Bootcamp 2018, tak je níže link na již zpracované video (přesměrování na www.wug.cz):

Tipy a triky při vizualizacích v Power BI Desktop (cca 1 hod)

Vždy je trošku problém uchopit přednášku tak, aby se zavděčila všem, ale doufám, že minimálně mírně pokročilým tvůrcům mohla být užitečná.

Hodnocení přednášky:

Hodnocení přednášky

Vlastní JSON téma

Pokud potřebujete změnit výchozí barevné téma nebo změnit výchozí nastavení formátu pro jednotlivé vestavěné vizuály, tak je k dispozici možnost importu vlastního tématu. Jedná se o soubor s příponou JSON. Lze pohodlně tvořit např. ve Visual Studio nebo postačí i NotePad. Jak vypadá obecná syntaxe + ukázkový příklad je níže.

visualStyles: {

visualName: {

styleName: {

cardName: [{

propertyName: propertyValue }]

}

}

}

visualStyles: { } se dává jen na začátku před definici prvního vizuálu

visualName je název vizuálu v Power BI Desktop, ale pozor! Jsou dva názvy vizuálů:

  1. PowerBI.visualName – názvy, které vidíme v Power BI Desktop – Stacked Bar Chart, Donut Chart, Matrix
  2. JSON.visualName – názvy, které je nutné psát do JSON – bar, Donut, pivotTable

styleName je název skupiny z karty formát v Power BI Desktop:

  1. PowerBI.cardName – názvy, které vidíme v Power BI Desktop např. pro Matrix – General, Matrix style, Grid…
  2. JSON.cardName – názvy, které je nutné psát do JSON – general, (druhé není k dispozici), grid

propertyName je název položky v konkrétní skupině na kartě formát pro daný vizuál (skupina Grid):

  1. PowerBI.propertyName – Vert grid, Horiz grid, Row padding
  2. JSON.propertyName – gridVertical, gridHorizontal, rowPadding

Příklad JSON souboru

Poznámka – hvězdička znamená pro vše

{

„name“:“Vaše téma“,

„dataColors“:

[„#0d8acb“,“#203461″,“#73bcb2″,“#db271c“,“#de823c“,“#333333″,“#eb5d68″,“#d0ac91″,“#874D4C“,“#D57658″,“#D79767″,“#82CD5A“],

„background“:“#FFFFFF“,

„foreground“:“#53a093″,

„tableAccent“:“#48b5e5″,

„visualStyles“: {

„*“:{

„*“:{

„*“:[{„responsive“:true,“wordWrap“:true,“fontFamily“:“Segoe UI“}],

„wordWrap“:[{„show“:true}],

„labels“:[{„show“:false,“labelOrientation“:“vertical“}],

„categoryAxis“:[{„showAxisTitle“:true}],

„valueAxis“:[{„showAxisTitle“:true}]

}

},

„pivotTable“: {

„*“: {

„*“: [{„textSize“:10, „fontColor“:“#203461″}],

„columnHeaders“: [{„backColor“: „#ffffff“, „gridVerticalWeight“:3, „urlIcon“:true}]

}

}

}

}

Power BI Insights

Power BI Insights je jako preview doplněk v Power BI Desktop. Pokud klikneme na graf v našem reportu pravým tlačítkem, tak uvidíme (mimo jiné) nabídku Analyze > Explain the increase

Power BI Insights

Po prokliku se otevře plovoucí okno s možností výběru ze čtyř grafů a volba (+) v pravé horní části umístí daný graf jako další vizuál do našeho reportu!

Power BI Insights

Velmi povedené a praktické i z toho důvodu, že některým waterfall grafy nejde moc tvořit…

Power BI Insights

Zde jsme viděli další z velmi povedených nástrojů Power BI Desktop.

Power BI Tiles

Řešíte jak dostat hotové Power BI reporty do MS Office? Ideálně do PowerPointu kvůli prezentování na poradách? I když je možná prezentace přes webový prohlížeč, tak větší wow efekt je přes integraci do MS Office (i kvůli tomu, že vedení se nemusí zrovna líbit prezentace firemních dat přes prohlížeč). Odpovědí je Power BI Tiles,

Power BI Tiles

které zvládají napojení jak na existující Dashboardy formou jednotlivých dlaždic

Power BI Tiles

tak i na jednotlivé reporty, které umí integrovat úplně celé včetně plné interakce, filtrování a dynamických grafů

Power BI Tiles

Doplněk je zcela zdarma a je dostupný pro základní MS Office aplikace.

Power BI for Mixed Reality

Máme tady pořádný nástroj pro Reporting 4.0, který plně souvisí se čtvrtou průmyslovou revolucí.

4. průmyslová revoluce

Představme si, že je vše plně automatizované a řízené vzdáleně. Dojdeme např. do moderní kotelny a chcete provést kontrolu tlaků, teplot včetně historického srovnání, odchylek od normálu v daném období a čase. Případně se něco pokazilo a pokud se vůbec dozvím co, tak už se často nedozvím proč. Počítač v té naší plně automatizované kotelně není, proč taky, když tam nikdo nemusí chodit. Power BI for Mixed Reality funguje na bázi QR kódů. Dojdu, naskenuji a okamžitě vidím interaktivní report, kde může být cokoliv, protože Power BI!

Power BI for Mixed Reality

Power BI for Mixed Reality

Podrobnější info k Power BI for Mixed Reality – https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/mixed-reality/mixed-reality

Power BI certifikace

Pokud máte v plánu některou z certifikací:
70-778: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI
70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel
Tak bych chtěl informovat o dojmech ze zkoušek a jejich obtížnosti. Doporučuji jít první na 778 (pokud máte v plánu MCSA: BI Reporting). Doba trvání je 150 minut + 50 otázek (dělal jsem beta verzi, tak snad se nezměnilo). Vyžaduje okruh znalostí – Power BI Desktop, Power BI Services, Admin portal, Azure. Nejsou dotazy na Excel power nástroje ani na Power BI Report Server.

Jako druhou zkoušku jsem volil 779, kde byl výhradně Excel Power Pivot a Power Query s občasnou návštěvou kontingenčních tabulek a grafů přímo v Excelu. Doba trvání 120 minut + 44 otázek. Nebyly dotazy na 3D Map, Power View, Power BI Desktop ani na Power BI Report Server.

Je potřeba mít alespoň 70% bodů (některé otázky jsou za více bodů). Časove se dá stíhat celkem bez problémů, ale připravte se na poměrně dlouhé zadání, dost často s obrázky (relace mezi tabulkami atd.). Bez dobré přípravy zkoušku nejspíše neuděláte…

Jeden z tipů – podívejte se pořádně na DAX Time Intelligence funkce, očišťovací operace v Power Query včetně merge a appendu.

 

ALL funkce

Skupina ALL funkcí spadá do kategorie filtrovacích DAX funkcí a pomáhá velmi usnadňovat práci s measures (měření). V následujícím článku se pokusím vše objasnit na vzorových příkladech nad databází Adventure Works, konkrétně se sloupci DimProduct[Color] a FactInternetSales[SalesAmount]. K vizualizacím využívám nástroj Power BI Desktop a vestavěné vizuály Slicer, Table, Donut chart.

DAX funkce ALL zjednodušeně říká: drž vždy všechny data z konkrétní tabulky nebo jednotlivých sloupců dané tabulky. Nerespektuje tedy žádné filtry jak například známe z kontingenčních tabulek nebo slicerů (průřezů).

Syntaxe: =ALL(NazevTabulkyNeboSloupce;VolitelnyNazevSloupce1;…;VolitelnyNazevSloupceN)

ALL bez použitého filtru:
ALL bez použitého filtru

ALL s použitým filtrem na barvy black + blue + red. Celek je upraven pouze v tabulce, graf ukazuje 100%:
ALL s použitým filtrem

ALLSELECTED funkce dává možnost reagovat na filtr, ale vždy bude mít k dispozici výběr jako 100%
Syntaxe: =ALLSELECTED(NazevTabulkyNeboSloupce)
ALLSELECTED bez použitého filtru, včetně porovnání s normální ALL funkcí:
ALLSELECTED bez použitého filtru

ALLSELECTED s použitým filtrem (celek bude vždy 100%), včetně porovnání s normální ALL funkcí:
ALLSELECTED s použitým filtrem

ALLEXCEPT s ignorací konkrétního sloupce, u všeho ostatního v datovém modelu počítá % na celku:
ALLEXCEPT s ignorací konkrétního sloupce

ALLEXCEPT po přidání jakéhokoliv jiného sloupce z datového modelu bude ukazovat správná procenta:
ALLEXCEPT po přidání jakéhokoliv jiného sloupce

ALL funkce určitě oceníme v measures, které musejí držet hodnoty (např. celek) nezávisle na použitých filtrech pro report, stránku reportu nebo vizuály.