Power BI all inclusive

Bavit se jen o jednom konkrétním Power nástroji je většinou špatně. Například Power Pivot potřebuje Power Query a to hned z více důvodů. Dále chceme nad datovým modelem dost často vizualizace pomocí Power View nebo Power Map (tyto nástroje musejí mít data v modelu). Případně pokud budeme mít zájem o Power BI Desktop (zdarma, více možností než Power BI v Excelu), tak nás čeká přímá integrace všech výše zmiňovaných nástrojů dohromady. Na obrázku ze stránky „Power BI nástroje“ je vše relativně dobře nakresleno. Proto je výhodnější mít povědomí o všech nástrojích a následně si vybrat to potřebné.

Power BI

Kompletní osnova Power nástrojů na cca 4 dny:

 1. Power Pivot nástroj
  • Úvodní pojmy
  • Alternativní řešení
  • Rozdíly mezi verzemi (v1, v2, 32bit. vs. 64bit.)
  • Best practices
 2. Tvorba datového modelu v Excelu (xVelocity in-memory)
  • Nad relační databází
  • Z různých nerelačních zdrojů
 3. Zdroje dat pro Power Pivot
  • Práce v tabulkovém zobrazení
  • Práce v zobrazení diagramu
  • Tvorba a správa relací mezi tabulkami
  • Tvorba hierarchií
   • Jednotabulkové
   • Mezitabulkové
   • P/C hierarchie
 4. DAX na detailní úrovni
  • Related, Relatedtable, Format, Path funkce, atd.
 5. DAX dotazy
  • Přímo v Excelu
  • S pomocí DaxStudio
 6. DAX tabulky (pokročilé techniky)
 7. CUBE funkce
 8. Linkované tabulky
 9. Tvorba měr (measures)
  • Ukázka „time intelligence“ funkcí (SamePeriodLastYear atd.)
  • Calculate, All funkce, X funkce, Summarize, atd.
 10. KPI počítané i absolutní
 11. Power Query
  • Seznámení s nástrojem a ukázka základních možností
  • M jazyk
  • Tvorba funkcí v PQ
  • Napojení na TXT, web, databáze
  • Azure funkce
  • Parametrické dotazy
 12. Problematické zdroje dat a Power nástroje
 13. Power View
  • Popis prostředí
  • Kategorizace dat
  • Zobrazení v tabulce, grafu a mapě
 14. Power Map (3D map)
  • Klasické mapy
  • Vizualizace ve vlastních obrázcích (výrobní podnik, dopravní uzly, atd.)
  • Tvorba PowerMap prezentace a videa
 15. Power BI Desktop
  • Popis aplikace nad jednoduchými příklady
  • Výhody Power BI Desktop oproti PowerPivot
  • Importy z Excelu
  • Vlastní vizualizace
  • Napojení na Excel
 16. Power BI Mobile
 17. Power BI Services – Office 365
  • Správa zdrojů
  • Dashboardy
  • Q&A technologie
  • Balíčky obsahu
  • Publikování na web
  • QR kódy
  • Analýza Excelem
 18. PowerApps
  • V Excelu
  • V Power BI Services
 19. Power BI Publisher
  • Jak dostat data z Excelu
 20. Power BI Tiles
  • Jak dostat data do Excelu
 21. V případě možností firmy napojení na OLAP kostku (např. SQL server)
  • Procházení kostky přes Excel
  • Tvorba a správa setů
  • Tvorba a správa memberů
  • Tvorba a správa measures
  • Efektivní procházení rozsáhlých struktur
  • Správa MDX
 22. OLAP PivotTable Extensions