Power Pivot

Nástroj Power Pivot umožňuje tvorbu a správu relačního datového modelu, obsahuje též DAX jazyk. Je součástí aplikace Excel i Power BI Desktop a je velmi zajímavou a pro většinu uživatelů, bohužel, skrytou možností. Z obyčejného uživatele, tzv. „usera“, se stáváme tzv. „Power userem“. Power Pivot lze vysvětlit za cca 1 den:

Power Pivot Ribbon

 1. Power Pivot nástroj
  • Úvodní pojmy a nastavení
  • Alternativní řešení
  • Rozdíly mezi verzemi (v1, v2, 32bit. vs. 64bit.)
  • Best practices
 2. Tvorba datového modelu v Excelu (xVelocity in-memory)
  • Nad relační databází
  • Z různých nerelačních zdrojů
 3. Zdroje dat pro Power Pivot
  • Práce v tabulkovém zobrazení
  • Práce v zobrazení diagramu
  • Tvorba a správa relací mezi tabulkami
  • Tvorba hierarchií
   • Jednotabulkové
   • Mezitabulkové
   • P/C hierarchie
 4. DAX na detailní úrovni
  • Related, Relatedtable, Format, Path funkce, atd.
 5. DAX dotazy
  • Přímo v Excelu
  • S pomocí DAX studia
 6. DAX tabulky (pokročilé techniky)
 7. CUBE funkce
 8. Linkované tabulky
 9. Tvorba měr (measures)
  • Ukázka „time intelligence“ funkcí (SamePeriodLastYear atd.)
  • Calculate, All funkce, X funkce, Summarize, atd.
 10. KPI počítané i absolutní