Power Query

Funkční nástroj Power Query pro Excel 2010 až 2016 (Get & Transform) a také pro Power BI Desktop může řešit spousty každodenních problémů s načítáním dat z různých zdrojů, jejich očišťování o nepotřebné znaky, sloupce, atd. Pohodlně a hlavně rychle můžeme data nachystat pro Excel, případně Power Pivot datový model. Vše lze udělat elegantně klikáním nebo s přímým využitím M jazyka. Nástroj umí využívat Azure prostředí (mimo jiné machine learning funkce).  Je zajímavé srovnat též s „dolováním dat“ přes Power BI Desktop, který funguje nezávisle na Excelu. Power Query lze vysvětlit za cca 1 den:

Power Query Ribbon

 1. Seznámení s nástrojem Power Query
  • Popis nástroje
  • Řádek pro zápis funkcí
  • Datové typy
  • Vysvětlení kategorizace funkcí
  • Ukázky textových a matematických funkcí
  • IF konstrukce
 2. Tvorba jednoduchých dotazů
  • Více tabulek v rámci jednoho souboru
  • Více textových souborů
  • Více Excel souborů
 3. Napojení na SQL a Access databáze
  • Sloučení více tabulek do jedné (joiny, append)
 4. Tvorba webových dotazů
 5. Ukázka způsobů načtení dat a jejich výhody
  • Pouze jako připojení
  • Do Excelu
  • Do Power Pivot
 6. Rozšířený editor
  • M jazyk
  • Tvorba a volání funkcí
  • Práce s parametry
 7. Power Query vs. Calculated Columns v Power Pivot
 8. Porovnání s Power BI Desktop
 9. Azure a možnosti pro Power Query
 10. Optimalizace dotazů a ladění chyb