PowerApps

PowerApps je možné využívat pro tvorbu vlastních firemních aplikací, které se připojují k vašim datům a pracují na webu i v mobilu. Odpadají velké časové a finanční náklady na vývoj (zpravidla nějakou externí firmou).

Součásti PowerApps:

1. web.powerapps.com – možnost správy a sdílení vytvořených aplikací
web.powerapps.com

2. PowerApps Studio – aplikace na tvorbu Power aplikací
PowerApps Studio

3. PowerApps Mobile – desktopová čtečka vytvořených aplikací pro všechny běžné typy OSPowerApps mobile
4. PowerApps admin center – administrace jednotlivých prostředí a jejích součástí
PowerApps admin center

PowerApps lze projít za cca 1 den (ale je téměř nutné znát problematiku Power BI), osnova níže:

 1. Seznámení s PowerApps a doporučenými nastaveními
 2. Napojení na zdroje dat
  • Relační
  • Nerelační
 3. Funkce
  • Základní syntaxe
  • Využijí jednotlivých funkcí na příkladech
  • Práce s proměnnými
 4. Práce s médii
  • Obrázky (logo, pozadí, atd.)
  • Video a zvuk
  • Textové pole
 5. Formulářové prvky
  • Tvorba jednotlivých prvků
  • Základní formátování
  • Podmíněné formátování
  • Akce
 6. Tabulky dat
 7. Tvorba pravidel
 8. Flows
 9. Kolekce
 10. Sdílení