Úprava vlastního vizuálu

K úpravě vestavěných vizuálů v Power BI Desktop nás Microsoft nepustí (když nepočítáme JSON soubor a volbu Switch Theme v PBID) a zároveň se může stát, že nám stávající možnosti aplikace ani „custom visuals“ z webu store.office.com (odkaz ke stažení Power BI vlastních vizuálů) prostě nestačí. Buď tedy můžeme vytvořit zcela nový vizuál nebo upravit někým vytvořený.
Vizuály jsou psány v TypeScriptu a pro jejich úpravy potřebujeme mít znalosti již zmíněného TypeScriptu a HTML (samozřejmě také Power BI).
Následující postup by měl usnadnit práci, doporučuji první celé přečíst a teprve pak postupovat step-by-step:

1. nainstalujeme NodeJS: https://nodejs.org/en/download/
2. následuje ve Windows PowerShell konzoli příkaz:  npm install -g powerbi-visuals-toolsInstalace v PowerShell

3. zkontrolujeme, zda je instalace OK zadáním příkazu:  pbiviz
Příkaz pbiviz

4. dalším krokem je instalace certifikátu přes příkaz:  pbiviz –install-cert
Pozor na správné umístění certifikátu! Umístit do Trusted Root Certification Authorities.pbiviz --install-cert

5. stáhneme libovolný existující vizuál z: https://github.com/NazevAutora/NazevVizualu
Spousta z nich jsou Microsoftí, i ten vzorový: https://github.com/Microsoft/PowerBI-visuals-sampleBarChart
Vzorový vizuál BarChart

Pokud vizuál na GitHub nemůžeme najít, tak funguje možnost stáhnout ho jako PBIVIZ soubor ze store.office.com (sekce Power BI) a otevřít jako ZIP balíček. Zde v resources otevřít soubor ve stylu: PBI_CV_886A053E_9DFD_4EA0_A47D_CCAEB89AF969.pbiviz.json
ZIP balíček vizuálu

Následuje spousta informací a také odkaz na GitHub, kde můžeme vizuál stáhnout (většina má licenci MIT):
Následuje spousta informací ve Visual Studio

6. Stažený ZIP soubor z GitHub rozbalíme a adresář umístíme do příslušné složky. Velmi doporučuji mít v tom pořádek!
Vizuály pod jednou střechou

7. Struktura konkrétní složky vizuálu bude dost pravděpodobně vypadat následujícím způsobem:
Struktura konkrétní složky vizuálu

8. Jakmile máme vizuál upraven, tak v PowerShell upravíme cestu (CD nebo CD..), protože je důležité aby PS našel package.json, který je v kořenovém adresáři staženého klonu!
9. Následuje instalace příkazem:  npm install
10. Pokud chceme jednotlivé úpravy okamžitě testovat v Office 365, tak musíme první Nastavení\ Obecné\ Vývojář\ Povolit vizuál vývojáře pro testování
Vizuál vývojáře pro testování

11. Následuje ideálně v dalším PowerShell okně spuštění serveru příkazem:  pbiviz start
12. Po startu je třeba povolit přístup (Office 365)
pbiviz start

13. Následně otevřeme v editačním režimu nějakou sestavu v Power BI Services a vizuál vývojáře je k dispozici
Vizuál vývojáře na webu

14. Jakmile jsou naše úpravy hotové, tak uděláme *.pbiviz soubor.
V PowerShell musíme mít nastavenou cestu k pbiviz.json a dát příkaz:  pbiviz package
pbiviz package

15. Hotový soubor najdeme v podadresáři dist\NazevVizualu
Hotový PBIVIZ balíček

16. Když budeme chtít úplně nový vizuál, tak v PowerShell:  pbiviz new MujVizual
Vygeneruje se adresář se všemi potřebnými soubory a můžeme vesele doupravit a opět testovat buď na webu
nebo přes vytvořené PBIVIZ soubory, které přidáme do PBID aplikace.

Dokumentace k IVizual.
Podrobnější dokumentace k IVizual.
Jeden podrobný návod na tvorbu vlastního vizuálu.
Na co si dát pozor při tvorbě shrnuje článek jednoho z tvůrců na community.powerbi.com.