Vlastní JSON téma

Pokud potřebujete změnit výchozí barevné téma nebo změnit výchozí nastavení formátu pro jednotlivé vestavěné vizuály, tak je k dispozici možnost importu vlastního tématu. Jedná se o soubor s příponou JSON. Lze pohodlně tvořit např. ve Visual Studio nebo postačí i NotePad. Jak vypadá obecná syntaxe + ukázkový příklad je níže.

visualStyles: {

visualName: {

styleName: {

cardName: [{

propertyName: propertyValue }]

}

}

}

visualStyles: { } se dává jen na začátku před definici prvního vizuálu

visualName je název vizuálu v Power BI Desktop, ale pozor! Jsou dva názvy vizuálů:

  1. PowerBI.visualName – názvy, které vidíme v Power BI Desktop – Stacked Bar Chart, Donut Chart, Matrix
  2. JSON.visualName – názvy, které je nutné psát do JSON – bar, Donut, pivotTable

styleName je název skupiny z karty formát v Power BI Desktop:

  1. PowerBI.cardName – názvy, které vidíme v Power BI Desktop např. pro Matrix – General, Matrix style, Grid…
  2. JSON.cardName – názvy, které je nutné psát do JSON – general, (druhé není k dispozici), grid

propertyName je název položky v konkrétní skupině na kartě formát pro daný vizuál (skupina Grid):

  1. PowerBI.propertyName – Vert grid, Horiz grid, Row padding
  2. JSON.propertyName – gridVertical, gridHorizontal, rowPadding

Příklad JSON souboru

Poznámka – hvězdička znamená pro vše

{

„name“:“Vaše téma“,

„dataColors“:

[„#0d8acb“,“#203461″,“#73bcb2″,“#db271c“,“#de823c“,“#333333″,“#eb5d68″,“#d0ac91″,“#874D4C“,“#D57658″,“#D79767″,“#82CD5A“],

„background“:“#FFFFFF“,

„foreground“:“#53a093″,

„tableAccent“:“#48b5e5″,

„visualStyles“: {

„*“:{

„*“:{

„*“:[{„responsive“:true,“wordWrap“:true,“fontFamily“:“Segoe UI“}],

„wordWrap“:[{„show“:true}],

„labels“:[{„show“:false,“labelOrientation“:“vertical“}],

„categoryAxis“:[{„showAxisTitle“:true}],

„valueAxis“:[{„showAxisTitle“:true}]

}

},

„pivotTable“: {

„*“: {

„*“: [{„textSize“:10, „fontColor“:“#203461″}],

„columnHeaders“: [{„backColor“: „#ffffff“, „gridVerticalWeight“:3, „urlIcon“:true}]

}

}

}

}