Power BI nástroje

Power BI je fenoménem poslední doby, kdy se data neustále hromadí a dříve pohodlné postupy, pro uživatele Excelu, začínají znamenat utrpení. Typicky využití VLOOKUP fukcí jakožto náhrady relačního prostředí v Excelu. Když danou funkci zkombinujeme s větším objemem dat (>100.000 řádků), tak je na problémy zaděláno. Pokud Vás trápí neúnosná velikost souborů, pomalé načítání, nemožnost některé věci vůbec naklikat a reporting nemá tzv. WoW efekt, tak zkuste věnovat pozornost skupině Power BI nástrojů a služeb.

Mezi Power nástroje nebo služby Microsoft řadí:

 1. Power Pivot – v něm lze tvořit relační datový model a využívat DAX jazyk, hierarchie, perspektivy, KPI… (PP prezentace, úvod do PP)
 2. Power Query – velmi efektivní nástroj pro dolování dat z libovolných zdrojů. Obsahuje unikátní M jazyk, který umí stovky funcí
 3. Power View – umí vizualizovat data zákazníkovi či kolegovi v interaktivní a líbivé podobě přímo v Excelu
 4. Power Map (3D Map) – opět vizualizace, ale výhradně nad mapovými podklady a obrázky (hodinová přednáška na 3D map)
 5. Power BI Desktop – samostatná desktopová aplikace, která „integruje“ všechny již zmíněné nástroje (hodinová přednáška na PBID)
 6. Power BI Services – často najdete jako sekci Office 365. Zaměřená ,mimo jiné, na sdílení a publikování vesměs hotových reportů
 7. Power BI Mobile – mobilní čtečka vypublikovaných reportů do cloudu nebo na server (ke stažení z webu powerbi.com)
 8. Power BI Report Server – on-premises řešení pro firemní reporting (instalace Report Serveru)
 9. Power BI Insights – comming soon (příspěvek o Insights v Power BI)
 10. Power BI for Mixed Reality – přímo v terénu můžeme vidět reporty např. o tlaku, teplotě nebo výkonu (přísp. o PBI for Mixed Reality)
 11. Power BI Embedded – zjednodušeně volby – Publish to web, Embedding with Power BI users, Embedding with non-PowerBI users
 12. Power BI Publisher – slouží pro publikování tabulek a grafů z Excelu přímo do Power BI (jako obrázky na Dashboard)
 13. Power BI Tiles – umí zobrazit plně funkční reporty v MS aplikacích (příspěvek o Power BI Tiles)
 14. Power BI PRO – po zakoupení „pouze“ odemyká některé volby v Power BI web službě
 15. Power BI Premium – nejde o aplikaci nebo nástroj, ale pouze o premium služby pro náročné zákazníky (Premium kalkulačka)
 16. PowerApps – v rámci Power BI reportů umožňují zadávání dat do zdroje a spoustu dalších aktivit, velmi zajímavá oblast

Power BI nástroje využívají následující jazyky:

  1. SQL (Excel Power Query, Power Pivot, PBID) – v Power BI je možné existovat bez něj
  2. MDX (Excel Power Query, při napojení na OLAP v Excelu, PBID) – opět nemusíme využívat
  3. M (Excel Power Query, PBID) – náročnější věci, např. funkce, je nutné psát v M
  4. DAX (Power Pivot, Analysis Services, PBID) – všechny calculated columns, measures, atd. využívají jen DAX
  5. R (Power BI Desktop – Query a Desktop okno) – slouží pro napojení na data pomocí R scriptu a vlastní skriptované R vizuály
  6. Python (Power BI Desktop – Query a Desktop okno) – slouží pro napojení na data pomocí Python scriptu a vlastní skriptované Python vizuály

Typy „power“ reportů:

 1. Reporty přímo v Excelu – přes Power View nebo kontingenční tabulky s grafy a slicery, alternativně 3D map
 2. Reporty v Power BI – na tvorbu využíváme Power BI Desktop nebo Power BI Desktop RS, přípona *.pbix
 3. Mobile reporty – díky aplikaci SQL Server Mobile Publisher (k dispozici pouze na Report serveru), přípona *.rsmobile
 4. Paginated reporty – s pomocí aplikace SQL Server Report Builder (pouze na Report serveru), přípona *.rdl
 5. Reporty tvořené přímo v Power BI web službě (nelze uložit na disk)

Rozlišujme Power BI v rámci Microsoft Excel, Power BI Desktop a Power BI Services:

Schéma Power BI nástrojů

Zajímavé odkazy a videa najdete v sekci Užitečné odkazy.