Power Apps

Power Apps je možné využívat pro tvorbu vlastních firemních aplikací, které se připojují k vašim datům a pracují na webu i v mobilu. Odpadají velké časové a finanční náklady na vývoj (zpravidla nějakou externí firmou). Jedná se o low-code nebo dokonce no-code řešení. Lze pomocí průvodce naklikat základní aplikaci skoro bez práce. Následně je však často potřebná korporátní identita (barvy, písmo, logo, atd.). Tyto základní nastavení nejsou nijak obtížné a klidně se s Vámi podělím o mé znalosti.

Součásti Power Apps:

1. Power Apps web služba:
web.powerapps.com

PowerApps Studio

2. Power Apps Mobile – čtečka vytvořených aplikací pro všechny běžné typy OS (https://powerapps.microsoft.com/cs-cz/downloads/)PowerApps mobile
3. Power Apps admin center – administrace jednotlivých prostředí a jejích součástí
PowerApps admin center

Power Apps lze projít za cca 1 den (výhodou je znalost Microsoft 365 prostředí, případně Power BI), osnova níže:

 1. Seznámení s Power Apps a doporučenými nastaveními
  • Předvolby a popis
  • Principy práce
  • Práce s šablonou nebo novým plátnem
  • Přizpůsobení koncovému zařízení
 2. Napojení na zdroje dat a jejich výhody/nevýhody
  • Relační
  • Nerelační
 3. Formulářové prvky
  • Tvorba jednotlivých prvků
  • Základní formátování
  • Podmíněné formátování
  • Akce
 4. Funkce
  • Základní syntaxe
  • Využijí jednotlivých funkcí na příkladech
 5. Typy proměnných a práce s nimi
 6. Práce s médii
  • Obrázky (logo, pozadí, atd.)
  • Video a zvuk
  • Textové pole
 7. Tabulky dat
 8. Tvorba pravidel
 9. Kolekce
 10. Využití dalších komponent z Microsoft 365 v Power Apps
 11. Tvorba vzorové aplikace
 12. Sdílení a správa aplikace
 13. Integrace s ostatními nástroji z rodiny Power Platform
  • Úvod do MS automate
  • Ukázky propojení do MS Power BI