R jazyk

V rámci aplikace Power BI Desktop se setkáváme s možností dolování dat pomocí R scriptu a rychle rostoucí oblastí tzv. skriptovaných vizuálů, které využívají R jazyk. Spousty vizualizací jsou již hotové, ale v případě editace nebo dokonce tvorby nových je znalost R jazyka téměř nutná. To samé platí pro již zmiňované tzv. R Machine Learning skripty. R jazyk, v rozsahu potřebném pro PBID aplikaci, lze projít cca za 1 den:

R jazyk v PBID

 1.  Úvod do R jazyka
  • Správné nastavení v Power BI Desktop
  • Popis a úvodní nastavení R aplikace
  • Ukázka R studia
 2. Práce s vektory
 3. Práce s maticemi
 4. Práce s vícerozměrnými oblastmi
 5. Získání dat ze souborů na disku (CSV, Excel)
 6. Zdroj dat pomocí R scriptu v PBID
 7. Úvod do tvorby grafů v R aplikaci
 8. Tvorba scriptovaných R vizuálů v PBID

Ukázka vizuálu vytvořeného v R Studio