Členská sekce

Nasazení a administrace

Nasazení
od A do Z

Chcete používat Power BI, ale jste teprve na začátku?

Provedu vás celým procesem od zajištení licence přes výběr vhodného prostředí až po nastavení webové služby. Navíc si ukážeme i koncept enterprise reportingu a další zajímavé tipy.

Nasazení a administrace

Audit

Je důležité, aby bylo nasazení a správa Power BI prováděno s ohledem na maximálně efektivní využití dostupných prostředků.

Máte Power BI nasazeno, ale tušíte, že službu nevyužíváte naplno nebo správně?

Díky auditu naleznete silná i slabá místa vaší webové služby a zjistíte, jak celý proces zefektivnit. Společně zkontrolujeme veškerá nastavení, zabezpečení a problematické reporty. Výstupem analýzy bude detailní doporučení s možnostmi nastavení.

Kromě toho vám poradím i s nastavením monitoringu nebo zlepšením kvality reportů.

Nasazení a administrace

Performance tunning

Máte Power BI nasazeno, ale vaše prostředí je příliš pomalé a nestačí stále náročnějším požadavkům?

Společně odhalíme nejslabší článek celého vašeho prostředí. P
odíváme se na kvalitu reportů a jejich vliv na webovou službu. Naučím vás vše nakonfigurovat a monitorovat. Dosáhnete tak maximálního výkonu při zachování všech funkcionalit reportů a webové služby. 

Spolupracujme.
Pošlete mi zprávu.